Telling
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100705-17

Fredningsnr.
100960

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 13/6 1896, Husmand Anders Christian Larsen Dipl. Afmærkn.: MS 1899, Skjoldborg Høj, 2,5 x 15 m. I toppen en fordybning mod SV. I vestsiden afgravning. Lyng i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 16-17] Paa Lynglodden mod v. 2 Høje, den nordligste [sb. 16] c. 2 Al. h. 27' i Diam. omsat med store Randstene.

1896 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2½ x 15 m.; i Toppen en Fordybning mod SV., i Vestsiden Afgravning. Lyng i Ager.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græs- og kratklædt høj i plantage.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)