Lunde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100705-31

Fredningsnr.
100935

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/12 1878, gdr. L. Jensen. Afmærkn.: MS 1899, Skjoldborg Høj, 2 x 14 m. Lyngklædt i plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 24-56] De her liggende 33 Gravhøje bleve alle skænkede til fremtidig Fredlysning af Gaardens Ejer, Lars Jensen. - Hvad deres nøjagtige Beliggenhed angaar maa henvises til det ved selve Deklarationen vedlagte, af en Landinspektør optagne Kort. Højenes Størrelse og Tilstand er efter samme Landinspektørs Opgivende følgende: 6' h. 44' i Diam. ubesk.

1878 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 14 m.; Lyng i Plantage.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bar høj bevokset med enkelte nåletræer og krat i gammel nåletræsplantage. Højen ligger tæt ved flere andre høje.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Mellemstor høj, kratovergroet i plantage.

Litteraturhenvisninger  (0)