Lunde
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100705-26

Fredningsnr.
100943

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/12 1878, gdr. L. Jensen Høj, 1,25 x 10 m. Lyngklædt i hede.
Undersøgelsehistorie  (6)
1878 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 24-56] De her liggende 33 Gravhøje bleve alle skænkede til fremtidig Fredlysning af Gaardens Ejer, Lars Jensen. - Hvad deres nøjagtige Beliggenhed angaar maa henvises til det ved selve Deklarationen vedlagte, af en Landinspektør optagne Kort. Højenes Størrelse og Tilstand er efter samme Landinspektørs Opgivende følgende: 4' h. 30' i Diam. ubesk.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 1/4 x 10 m. Lyng i Hede.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 1,2 x 12,0 x 12,0 m. Som beskr. OBS: Måske skelhjørne.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)