Lunde
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100705-28

Fredningsnr.
100941

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/12 1878, gdr. L. Jensen Høj, 2,5 x 16 m. Hulning i top. Lyngklædt i hede.
Undersøgelsehistorie  (7)
1878 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 24-56] De her liggende 33 Gravhøje bleve alle skænkede til fremtidig Fredlysning af Gaardens Ejer, Lars Jensen. - Hvad deres nøjagtige Beliggenhed angaar maa henvises til det ved selve Deklarationen vedlagte, af en Landinspektør optagne Kort. Højenes Størrelse og Tilstand er efter samme Landinspektørs Opgivende følgende: 7 ½' h. 54' i Diam. hul i Toppen. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Lyng

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2½ x 16 m.; Hulning i Top; Lyng i Hede.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som beskr. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Lyng

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anselig, lyngklædt høj i hedeareal.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)