Lunde
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100705-29

Fredningsnr.
100940

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/12 1878, gdr. L. Jensen Høj, 3,5 x 18 m. Indgravning dybt i østsiden. Lyngklædt i hede.
Undersøgelsehistorie  (6)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 24-56] De her liggende 33 Gravhøje bleve alle skænkede til fremtidig Fredlysning af Gaardens Ejer, Lars Jensen. - Hvad deres nøjagtige Beliggenhed angaar maa henvises til det ved selve Deklarationen vedlagte, af en Landinspektør optagne Kort. Højenes Størrelse og Tilstand er efter samme Landinspektørs Opgivende følgende: 11' h. 60' i Diam. Indgravning fra Ø. omtr. til Midten. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Lyng

1878 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3½ x 18 m.; Indgravning dybt i Østsiden. Lyng i Hede.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj som beskr. Kontroller: Sb. 29 = sb. 57 ? Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Lyng

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)