Lerup Bavnehøj
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100705-34

Fredningsnr.
1009103a

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr.: Telling, matr.nr. 25ak ? Afmærkn.: GI "Lerup Bavnehøj", 3,5 x 23 m. Muret pille på toppen.
Undersøgelsehistorie  (6)
1872 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 24-56] De her liggende 33 Gravhøje bleve alle skænkede til fremtidig Fredlysning af Gaardens Ejer, Lars Jensen. - Hvad deres nøjagtige Beliggenhed angaar maa henvises til det ved selve Deklarationen vedlagte, af en Landinspektør optagne Kort. Højenes Størrelse og Tilstand er efter samme Landinspektørs Opgivende følgende: 11' h. 72' i Diam. tilhører Generalstaben. Bevoksning: 1986: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Lerup Bavnehøj", 3½ x 23 m.; muret Pille paa Toppen.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Lerup Baunehøj". Høj. GI-punkt. Bevoksning: 1986: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græs- og gyvelklædt høj i udyrket areal.

Litteraturhenvisninger  (0)