Lunde
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100705-35

Fredningsnr.
100928

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/12 1878, gdr. L. Jensen. Høj, 3,5 x 20 m. Større hul i top. Lyngklædt i hede.
Undersøgelsehistorie  (6)
1878 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 24-56] De her liggende 33 Gravhøje bleve alle skænkede til fremtidig Fredlysning af Gaardens Ejer, Lars Jensen. - Hvad deres nøjagtige Beliggenhed angaar maa henvises til det ved selve Deklarationen vedlagte, af en Landinspektør optagne Kort. Højenes Størrelse og Tilstand er efter samme Landinspektørs Opgivende følgende: 11' h. 64' i Diam. stærk Hulning i Toppen. Bevoksning: 1986: Græs og Løvkrat

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 3½ x 20 m.; større Hul i Top; Lyng i Hede.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Bevoksning: 1986: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Lyngklædt høj i udyrket græsareal.

Litteraturhenvisninger  (0)