Lunde
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100705-39

Fredningsnr.
100932

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/12 1878, gdr. L. Jensen Høj, 3,25 x 23 m. Hulning i top. Afgravning i V. Lyng i hede. NMI: 3,50 x 23 m.
Undersøgelsehistorie  (5)
1878 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 24-56] De her liggende 33 Gravhøje bleve alle skænkede til fremtidig Fredlysning af Gaardens Ejer, Lars Jensen. - Hvad deres nøjagtige Beliggenhed angaar maa henvises til det ved selve Deklarationen vedlagte, af en Landinspektør optagne Kort. Højenes Størrelse og Tilstand er efter samme Landinspektørs Opgivende følgende: 11' h. 72' i Diam. hul i Toppen og nedskreden mod V. Side. Bevoksning: 1986: Mos og Nålekrat/-træer

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3½ x 23 m.; Hulning i Top; Afgravning i V. Lyng i Hede.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)