Kaggegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-9

Fredningsnr.
52342

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 6/5 1895, gdr. Jørgen Sode. Diplom Afmærkn.: MS 1920, overlærer Tryde. Høj, 1,75 x 13 m. Afgravet mod NV og NØ med eftergroet si- de. Græsklædt med 12 træer i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1869 Privat opsamling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1869 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Urne fra udkant af gravhøj indsendt.

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En omtrent ubeskadiget lille Stenhøi sammesteds [som sb.5-8]. I dens Nordkant har Eieren for en Del Aar siden [før 1876] fundet en benfyldt Urne med en deri liggende lille Ring af Bronce. (Indleveret til Amtmand Vedel). Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,75 x 13 m. Afgravet mod NV og NØ med eftergroet Side. Græsklædt med 12 Træer i Ager.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenhøj i ager. Adskillige sten synlige på højoverfladen. Højen afpløjet til alle sider. Større afpløjning af N-siden. Højen kvadratisk NNV_SSØ. Kun let afpløjning af S-del. Bevokset med 3 gamle ege på Ø-del. Flere kirsebærtræer, enkelte tjørn, rør og hyld. På V-siden tæt hybenkrat. Brombærkrat på højens Ø-del. Gammelt kvas henligger på højens NØ-del. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)