Skolemester Høj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100705-59

Fredningsnr.
100946

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Skolemesters Høj", 4 x 20 m. Lille hul i top; en del af vest- foden afgravet. Lyngklædt i hede. Matr.nr. 25h: Høj i skel til Telling 25b.
Undersøgelsehistorie  (6)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Skolemester Høj" en anselig Gravhøj i Skjellet mod V. Randstene ses. Bevoksning: 1986: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Skolemesters Høj", 4 x 20 m.; lille Hul i Top; en Del af Vestfoden afgravet; Lyng i Hede.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Skolemesterhøj". 3/4 af højen på Staten. Holdes totalt ryddet. Den er markant i landskabet. Bevoksning: 1986: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
"Skolemesterens Høj". Anseelig, velbevaret høj i skel i Fosdal Plantage.

Litteraturhenvisninger  (0)