Markedshøj
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100705-65

Fredningsnr.
10099

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Handel, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 14.9. 1895 (Gdr. K.G.A. Lindstrøm) "Markedshøj", 3,5 x 20 m. I toppen en fordybning. Lyngklædt i plantage. NMI: Fredet 1895.
Undersøgelsehistorie  (6)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Markedshøj" 6 Al. h. nær Markedsdammen, hvor Lerup Marked fordum har været holdt. Bevoksning: 1986: Lyng og Løvkrat

1895 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Markedshøj", 3½ x 20 m.; i Toppen en Fordybning; Lyng i Plantage.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Markedshøj". Som beskr. 4,0 m. høj. Frilægges. Bevoksning: 1986: Lyng og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)