Rødland
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100705-66

Fredningsnr.
100948

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Rødland Hede byder takket være en tidlig fredning af området på et af de flotteste eksempler på velbevarede jernaldermarker, man kan finde i Danmark. Markerne stammer fra bronze- og jernalderen (600 f.Kr.-200 e.Kr). Det er de mange små markskel af sten og jord, der røber områdets oldgamle historie, da de stadig står tydeligt i hedelandskabet. I området ved Fosdal Plantage kan man også finde mange af de gravhøje, der har undgået bondens plov og stadig står tilbage i landskabet. De fleste gravhøje stammer sandsynligvis fra bronzealderen (1700-500 f.Kr.)
Anlæg og datering  (1)
Marksystem, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Fredningstekst
Fredlyst af Klitinspektoratet 1910. Fredningen approberet af Landbrugsministeriet 10.10. 1911. Et 3,75 ha stort, lyngklædt areal med oldtidsagre. Fredningstekst 1911: Oldtidsagre på Rødlandshede: det bedst bevarede parti af agrene, stort 3,75 ha, af rhombisk form. Afmærket i de 4 hjørner med fredningsmærkesten. Arealet skal henligge ubeplantet og fredet.
Undersøgelsehistorie  (7)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Heden ses mange aflange, firsidede Indhegninger af smaa lave Gjærdevolde (smhld Ejstrup Matr. Nr. , Tranum Sogn). Heden kaldes Rødland, Indhegningerne sammenstilles med "Porsehaver", man taler ogsaa om dem som "Bytofter", og siger Beboerne uddøde i Pestens Tid.

1911 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et 3,75 ha stort, lyngklædt Areal med Oldtidsagre.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2014 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2014-7.20.03-0017
Kulturstyrelsen
Rødland Hede var i 2014 en del af Slots- og Kulturstyrelsens formidlingsprojekt Danmark Oldtid i Landskabet, hvor lokaliteten, der i dag har karakter af national seværdighed, blev sikret offentlig adgang og en ny skiltning af fortidsmindet.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)