Staksted Grushøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100705-67

Fredningsnr.
100951

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 13/6 1896, gdr. Hans Sørensen Dipl. 13/6 1896, husmand Morten Pedersen, Hjortdal sogn. Afmærkn.: MS 1899, Skjoldborg "Grushøj", 3,5 x 20 m; større hul i top; sydfoden noget af- gravet; 4 randsten ses. Lyngklædt i hede. Matr.nr. 4, Tværkjær: Høj i skel til Nørthorup, matr.nr. 1e Hjortdal sogn, sb. 98. og Stagstedgaarde, matr.nr. 1a, Lerup sogn, sb. 67. Matr.nr. 1e, Nørthorup, Hjortdal sogn.: Høj, 3,5 x 19 m. Foden afgravet i SV. i toppen et hul med udkast mod øst. Lyng i hede. Højen i skel mellem sogn, her- red og amt.
Undersøgelsehistorie  (9)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 67-70] Nordlig paa Markerne 4 Høje -, den n.v. Staksted Grushøj [sb. 67], heri skal være fundet en stensat Kiste..

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jordhøi, der ikke er udgravet; der ligger Sten ved den.

1896 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Matr. 1e og Matr. Nr. 4 af Tværkjær, Lerup Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt. Høj, 3,40 M. høj; Diam. 18,50 M. Foden er i S.V. ubetydelig afgravet; her ligger et Par løse Sten, muligvis Randsten. I Toppen et Hul, 1,70 M. dybt, 4,50 M. i Diam; dets Østrand er lavere end Vestranden. Østsiden er ujævn paa Grund af opkastet Jord. Højen ligger i Amtsskellet. Lynggroet i Hede. Fredlyst 1896. Mærkestenen staar i Toppen i Vest.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Grushøj", 3½ x 20 m.; større Hul i Top; Sydfoden noget afgravet; 4 Randsten ses. Lyng i Hede.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Krat- og buskbevokset høj i skel mellem ager og uplejet granbevoksning. Højen er svært tilgængelig på grund af tæt bevoksning.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)