Himmelhøjene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100705-69

Fredningsnr.
100953

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Østl. "Hummelhøj", 1,25 x 8 m. Lille hul i top. Lyngklædt i hede.
Undersøgelsehistorie  (6)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 67-70] Nordlig paa Markerne 4 Høje -, den n.v. Staksted Grushøj [sb. 67], heri skal være fundet en stensat Kiste, de 2 Himmelhøjene [sb. 68-69] kaldede.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Østl. "Hummelhøj", 1 1/4 x 8 m.; lille Hul i Top; Lyng i Hede.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græs og kratbevokset høj i skel mellem tilgroet hede og ager. Højen ligger tæt ved anden høj.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Kratskovsbevokset, lille lav høj i skovbryn.

Litteraturhenvisninger  (0)