Topbak Høj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100705-71

Fredningsnr.
100957

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
"TopbakHøj". 3 x 20 m; toppen udhulet; her ses som rest af gravkammer 6 løse sten. Lyngklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb 71-75] Mod Syd 5 Gravhøje, de 3 ret anselige tildels omsatte med Sten. I den s.v. [sb. 71] er i en stensat større Kiste ved smuldrende Ben fundet et Bronzesværd og noget "der lignede Sporer".

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Topbak Høj", 3 x 20 m.; Toppen udhulet; her ses som Rest af Gravkammer 6 løse Sten. Lyng i Hede.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig høj i stormvæltet skovareal.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)