Sundshøje
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100705-79

Fredningsnr.
100967

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 18 m, lille lavning i top; ellers velbevaret. Lyng- klædt i hede. Matr.nr. 1c: Høj i skel til Mølgaard 1b.
Undersøgelsehistorie  (6)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 79-80] Mod S.V. 2 "Sundshøje" af anselig Størrelse; den ene velbevaret; den anden lidt beskadiget.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 18 m.; lille Lavning i Top, ellers velbevaret. Lyng i Hede.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Gyrvel- og lyngklædt høj i skovbryn ud mod ager.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig, lyngklædt høj i udyrket græsareal.

Litteraturhenvisninger  (0)