Mølgaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100705-83

Fredningsnr.
100970

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Matr.nr.: 1ab (1al?). Høj, 2 x 12 m; i toppen et 2 m bredt, 1,25 m dybt hul; i østsiden småhuller. Lyngklædt i hede.
Undersøgelsehistorie

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 81-90] Forøvrigt findes 9-10 Høje paa Gaardens Marker; de s.ø. paa Banker. Mellem dem ligger paa den flade Bakkeryg en stensat Kreds 45-48' i Diam. samt Rester af en anden lignende c 38' i Diam.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 12 m.; i Toppen et 2 m. bredt, 1 1/4 m. dybt Hul; i Østsiden Smaahuller. Lyng i Hede.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Mindre høj i kreaturindhegning.