Skræm
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100706-1

Fredningsnr.
110911

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MS 1899, Skjoldborg Langdysse, Ø-V, 70 x 10 m, med 45 randsten og 2 kamre med dæksten. Højen stærkt forgravet. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1871 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1878 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse (fredet) 190' l i Ø.S.Ø.-V.N.V. 25' br. Den indeslutter 3 Gravkamre, de to skjulte under fritliggende Dækstene (det andet fra V.N.V. har Grundformen [skitse] efter hvad der kan skimtes under Dækstenen). det tredie berøvet sin Dæksten. Alle ere jordfyldte, det sidstnævntes Sidestene tegnede sig først, da Græstørven afgravedes. Kammeret maa antages beskadiget ved Indgravning fra Siden i Langdyssen. En Fordybning længer mod Ø.S.Ø. viser Pladsen for et fjerde forlængst ryddet Kammer. - De tætstillede Randstene ere af anselig Højde navnlig Endestenene, oprindelig 3-4 for hver Ende, nu staar kun 2 mod V.sv.V.; de have tildels maalt 3 Al. over Jorden. - Langdyssen tog navnlig Skade c. 1830 ved Bygning af en Mølle paa Aagaard. - (Se Grundplanen).

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, Ø-V., 70 x 10 m., med 45 Randsten og 2 Kamre med Dæksten. Højen stærkt forgravet. Græs i Ager. FM 1871 MS.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Skiltet langdysse i ager. Langdyssen er synlig fra vej.

Litteraturhenvisninger  (0)