Lille Gadegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-12

Fredningsnr.
52343

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 10 m. Afgravet fra alle sider, med eftergroede skrænter. Græsklædt med krat i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En almindelig Stenrøse nordvestlig fra "Lille Gadegaard". Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 10 m, afgravet fra alle Sider, med eftergroede Skrænter. Græsklædt med Krat i Ager.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenhøj. 1,5 x 12 m. I ager. Enkelte sten synlige på højoverfladen. Højen afpløjet i en firkant NNV-SSØ. 4-5 m af NØ-delen afpløjet, også skrænt mod V, SV og SØ. Større dynge gamle marksten på NV og NØ-del. Enkelte sten i SØ og SV. Højen mere dels græsklædt. På V og Ø-del en række enkeltstående tjørne og mirabelletræ buske. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)