Mølgaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100710-79

Fredningsnr.
100975

Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, hvis hele midterparti er fjernet.
Undersøgelsehistorie

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 81-90] Forøvrigt findes 9-10 Høje paa Gaardens Marker; de s.ø. paa Banker. Mellem dem ligger paa den flade Bakkeryg en stensat Kreds 45-48' i Diam. samt Rester af en anden lignende c 38' i Diam.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, hvis hele Midterparti er fjernet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Mindre, krattilgroet høj i plantage.