Gadegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-13

Fredningsnr.
52346

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 18 m. Ujævn overflade. Træbevokset i have.
Undersøgelsehistorie  (5)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En mindre Gravhøi noget beskadiget. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 18 m. Ujævn Overflade. Træbevokset i Have.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenhøj i have. 1,5 x 13 x 10 m. Ujævn overflade. 13 m ØNØ-NSN x 10 m. SØ-del afpløjet ØNØ-VSV. Højen virker højere set fra N og V. Flere sænkninger på V-delen. Antagelig fra gamle kreaturskader. Højen ligger på naturlig bakke. oprindelige dimensioner vanskelige at fastslå. Bevokset med stor gammel elm midt på højen. Langs højfoden yngre elmetræer og asketræer. Ny opvækst af ahorn på S-del. Meget affald omkring og delvist på selve højen. Således lidt bygningsaffald, ler og cementsten. Ved NV-fod et udhus omgivet af gamle døre og vinduer. 2 andre gamle træskure ved SV og NNØ-fod. Ved V-fod stor bunke gammelt kvas. Ø og SØ for højen henligger en gammel stendynge, en gruppe ler og cementrør samt en havekompostbunke. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)