Tiphøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100706-11

Fredningsnr.
11096

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Tiphøj", 4 x 20 m. Lille lavning i top. Flad afgravning af vestside; N-foden udhulet af sandjord.
Undersøgelsehistorie  (6)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 8-12a] Nærmest Skræm By mod N. og S ligger 5 Høje spredt, den ene af dem [sb. 8] umiddelbart syd for Kirkegaardsdiget er dog for største Delen en naturlig Banke.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Tiphøj", 4 x 20 m.; lille Lavning i Top; flad Afgravning af Vestside; N. Foden udhulet af Sandgrav.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anselig græs- og kratklædt høj i ager.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)