Gundestrupgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100706-27

Fredningsnr.
110910

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Jættestue med bikammer, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 10/1 1880 21/6 1939 (på 5a) 13/12 1973 Afmærkn.: MS MS 1899, Skjoldborg Jættestue med høj, 15 m i tværmål, tildels bortgravet, 34 randsten; overdækket gang til kammer med bikammer, 3 dæk- sten.
Undersøgelsehistorie  (5)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 27-29] Tæt samlede ligger paa jevn Mark 2 mærkelige Gangbygninger og en større Jordhøj 57' i Diameter, i hvis Rand der tegner sig en Kreds af større Stene. Af lignende Jordhøje som denne var fordum Gangbygningerne skjulte. I den forrige Ejers Tid blev Jorden gravet fra Stenene og Gangbygningerne blottedes, omtr. i deres nuværende Tilstand. - Med Hensyn til de ejendommelige Grundformer maa henvises til Planerne. Den søndre Gangbygning med en lille Udbygning til Kammerets ene Side er smukt bevaret. Aabningen ind til dette Kammer er meget snever; foroven naa Sidestenene nær sammen. Dens Indre er helt udgravet. Det ved denne Lejlighed gjorte Fund foræredes til Museet (Nr. ). Kredsen uden om Kammeret - der før omsluttede Højens Fod er meget vel bevaret; Stenene 2-2 1/2 Al. Ejeren villig til at fredlyse mod en ringere Godtgjørelse.

1878 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1881 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestue med Høj, 15 m. i Tværmaal, tildels bortgravet, 34 Randsten; overdækket Gang til Kammer med Bikammer. 3 Dæksten. FM 1881 MS.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)