Urhøjene

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100707-7

Fredningsnr.
111010

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 15/6 1895 og 25/5 1895, henholdsvis Maren Christen- sen og gdr. Anders Lamberth Justesen. Afmærkn.: MS 1897, ved lærer Skjoldborg Høj, 3 x 12 m. Lidt ujævn overflade. Græsklædt i ager. Matr.nr. 15b: Høj i skel til Torslev 14c.
Undersøgelsehistorie

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 7-8] 2 Høje. [sb. 4-8] Alle temmelig anselige liggende i Række paa et Bakkedrag i N-S. (Smhld Aarup [matr.] Nr 4). De ere alle ret vel bevarede, naar undtages Hulninger i Toppen og mindre Fordybninger i Siderne. De kaldes "Urhøjene".

1895 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 12 m.; lidt ujævn Overflade. Græs i Ager.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum


Billeder

Oversigt set fra V
Oversigt set fra S
219