Andebjerg

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100706-33

Fredningsnr.
110998

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Stensætning, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

1952: Stenkreds, ca. 13 m i diameter, hvoraf 7 ret store sten er bevaret. NMI: Stenkreds, 13 m i diam, af 7 sten. 1987: Stenkreds, 15 m i diameter bestående af ca. 85 synlige sten i næsten ubrudt kæde. Stenene varierer i størrelse fra ca. 30 cm i diameter til ca. 60 cm i diameter. I stenkredsens centrum er en sten af samme art som stenene i kredsen. 1 m indenfor stenkredsperiferien findes 7 opretstående sten på ca. 80 cm's højde. 1 af de 7 sten står i S, resten er jævnt fordelt i den nordlige halvdel.
Undersøgelsehistorie

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenkreds, 13 m i Diam., best. af 7 store Sten.

1969 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Cirkulær stenkreds af ca. 120 sten, inden for kredsen står eller ligger 7 indtil 1 m. høje sten.

1987 Aflysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1987 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkreds, 15 m i diameter bestående af ca. 85 synlige sten i næsten ubrudt kæde. Stenene varierer i størrelse fra ca. 30 cm i diameter til ca. 60 cm i diameter. I stenkredsens centrum er en sten af samme art som stenen i kredsen. 1 m inden for stenkredsperiferien findes 7 opretstående sten på ca. 80 cm's højde. 1 af de 7 sten står i S, resten er jævnt fordelt i den nordlige halvdel. 2 m uden for stenkredsen i NV ligger en kværnsten ("ligger"). Den måler ca. 65 x 40 x 25 cm. I plantage, SØ for gravhøj 1109:99 [sb.34].

1987 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1988 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Aflysningen af tingbogen da fortidsmindets beskrivelse ændres.

1988 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum


Billeder

Oversigt set fra Ø
Oversigt set fra N
Oversigt set fra V
Foto, oversigt