Søhøj
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100706-35

Fredningsnr.
1109102

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stensætning, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Stenkreds, ca. 20 m i diameter, beliggende ca. 12 m SSV for "Søhøj". Stenkred- sen består af ca. 100 synlige sten af varierende størrelse fra ca. 15 cm til ca. 50 cm i diameter. Stenkredsen er afbrudt på en strækning af ca. 10 m i NØ. 1 m inden for periferien står jævnt fordelt 9 sten, ca. 75 cm høje og 0,5 til 1 m brede. I midten af stenkredsen ses en stenlægning ca, 1,5 x 2,5 m. STenkredsen mod NNØ (mod Søhøjs centrum) er en stenrække bestående af 4 sten. De to nærmest Søhøj har størrelse som de 9 opretstående sten inden for stenkredsperiferien, de to nærmest stenkredsen har størrelse som stenene i stenkredsen. Enkelte steder, i et bælte ind til 5 m uden for stenkredsen, ses toppen af større sten. En væltet sten 1,4 x 0,8 x 0,7 m beliggende 11 m ØSØ for Søhøj er også omfattet af fredningen.
Undersøgelsehistorie  (6)
1969 Museal besigtigelse
Journal nr.: 487/70
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Umiddelbart op til "Søhøj" [sb.14] et Anlæg, bestaaende af en cirkulær Kreds af hovedstore og noget større Sten, med 4 store Sten lige indenfor Kredsen.

1987 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3187
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkreds, ca. 20 m i diameter, beliggende ca. 12 m SSV for "Søhøj" [sb.14]. Stenkredsen består af ca. 100 synlige sten af varierende størrelse fra ca. 15 cm til ca. 50 cm i diameter. Stenkredsen er afbrudt på en strækning af ca. 10 m i NØ. 1 m inden for periferien står jævnt fordelt 9 sten, ca. 75 cm høje og 0,5 til 1 m brede. I midten af stenkredsen ses en stenlægning ca. 1,5 x 2,5 m. Fra stenkredsen mod NNØ (mod Søhøjs centrum) er en stenrække bestående af 4 sten. De to nærmest Søhøj har størrelse som de 9 opretstående sten inden for stenkredsperiferien, de to nærmest stenkredsen har størrelse som stenene i stenkredsen. Enkelte steder, i et bælte ind til 5 m uden for stenkredsen, ses toppen af større sten. En væltet sten 1,4 x 0,8 x 0,7 m beliggende 11 m ØSØ for Søhøj er også omfattet af fredningen.

1987 Tinglysning
Journal nr.: F53-3187
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1988 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)