Urhøjene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100707-6

Fredningsnr.
111012

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 25/5 1895, gdr. Andreas Jensen Dipl. Afmærkn.: MS 1897, ved lærer Skjoldborg. Høj, 4,5 x 25 m. Overfladen ujævn; større, flad afgravning i øst. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1 Høj. [sb. 4-8] Alle temmelig anselige liggende i Række paa et Bakkedrag i N-S. (Smhld Aarup [matr.] Nr 4). De ere alle ret vel bevarede, naar undtages Hulninger i Toppen og mindre Fordybninger i Siderne. De kaldes "Urhøjene".

1895 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4½ x 25 m.; Overfladen ujævn; større, flad Afgravning i Øst. Græs i Ager.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)