Tomashøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100707-10

Fredningsnr.
111018

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 1110-18, 16. Tingl.: 25/5 1895, af gdr. Bartholomæus Hasselbach Dipl. Afmærkn.: MS 1897, ved lærer Skjoldborg "Tomashøj", 3,5 x 20 m. Græsklædt i ager. NMI: 2,5 x 20 m.
Undersøgelsehistorie  (5)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 9-14] 6 Høje, de to mod S.V. velbevarede, de andre for Størstedelen overpløjede.

1895 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Tomashøj", 2½ x 20 m. Græs i Ager.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Anselig velbeliggende gravhøj. Græsklædt i ager ret op af grusvej.

Litteraturhenvisninger  (0)