Ellebygaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-17

Fredningsnr.
523315

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Bautasten, 2 m høj, stående, men hældende mod S. I ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stor smuk Bautasten tæt ved Røserne [sb.16A-16B].

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bautasten, 2 m høj, staaende, men hældende mod S. I Ager.

1943 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1944 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1944 Museal restaurering
Journal nr.: 142/47
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Bautasten i ager. 2 x 1,1 x 0,95 m. Fladsider mod N og S, pæneste side mod N. Rektangulært tværsnit ved foden. Stenen skråner naturligt mod Ø. Ø-siden er mere kurvet, dele af Ø-siden virker afskallet, antagelig gamle brandskader. Bautastenen er stensat ved foden omgivet af håndstore sten. Bautastenen står på en 0,25 cm høj sokkel afpløjet mod S og N, ca. ½ m fra selve stenen.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)