Attrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100707-32

Fredningsnr.
111030

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 1110-29, 30. Høj, 2 x 20 m. En del af Ø- og V-siden overpløjet. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 31-32] To Høje, den nordligste [sb. 31] velbevaret; i den s.ø. [sb. 32] afgravede Side af den anden ses et lille kvadratisk Gravkammer 1' dybbt, dannet af 4 flade Stene.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 20 m.; en Del af Ø.- og V.Siderne overpløjet. Græs i Ager.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Velbeliggende græsklæd høj i ager ret op af mindre vej.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)