Hvisselhøj
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100707-37

Fredningsnr.
111027

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Den mere end 5200 år gamle jættestue fra bondestenalderen, Hvisselhøj, har ikke blot ét, men hele tre gravkamre. Som det eneste sted i Danmark kan man besøge en jættestue med et hovedkammer og to bikamre, der har forbindelse ned til den sydlige del af Europa.
Anlæg og datering  (4)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1951 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/9 1882, kjøbt Afmærkn.: MS 1899, Skjoldborg "Hvissehøj", 3 x 20 m, med trekamret jættestue. Græsklædt i ager. Restaureret af Rosenberg 1915.
Undersøgelsehistorie  (13)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 36-37] Paa flad Jord to Høje, den søndre "Hvisselhøj" kaldet [sb. 36]; den nordre er stærkt beskadiget [sb. 37].

1882 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj med Jættestue er fredlyst, nordlig for Gaarden. M.S. I den udgravede Del er 1882 fundet 4 Flintdolke m.m. A 5466-A 5470

1882 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1915 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fra "Hvissehøj" A 28460-505; udgravet 1915 af G. Rosenberg.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Hvissehøj", 3 x 20 m.; med trekamret Jættestue. Græs i Ager.

1961 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1258/61
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mindre udbedring.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1987 Museal restaurering
Journal nr.: F 550-691
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
De gamle jernafstivninger, opsat i 1915, blev erstattet af 6 nye bærende konsoller i rustfrit stål. Manglende tørmure i kamrene blev erstattet med nye. Kamrenes gulve blev afrettet og planeret. Se beretning.

1998 Museal restaurering
Journal nr.: SN 1996-613-81
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
En paksten i jættestuekammerets loft var løs. Den blev sikret ved gravning ned til stenen oppefra og løftet på plads. Nedgravningen i højen blev derefter genopfyldt. Tørmuren under pakstenen blev restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med ny. Mellem tørmur og paksten blev indkilet nye paksten. Se beretning.

2009 Museal restaurering
Journal nr.: NM 8333/03-11
Kulturstyrelsen
Gulvet i jættestuens kammer og gang blev ryddet for nedfalden højfyld. Højoverfladen blev ryddet for græstørv. Der blev tilføjet en bentonitmembran, hvorpå et lag jord og til sidst et nyt lag græstørv. Se beretning.

2012 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2012-7.20.03-0009
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Hvisselhøj. Nyrestaureret jættestue.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)