Haven
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100707-50

Fredningsnr.
111020

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenrække, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 4 x 20 m. Toppen dybt udhulet fra øst. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 50-51] Østligst 2 smukke, anselige Høje 6-7 Al. høje, vel bevarede - den østligste [sb. 50] dog med en stor Indsænkning i s.ø. Side, som Ejeren vil paastaa fremkommen af sig selv - som ved Sammensynkning af et indre Kammer - i de senere Aar. Højene ligge i en Afstand af 260 Al. fra hinanden; imellem dem har i hele denne Strækning staaet en Række toppede, paa Enden rejste Stene et Par Alen fra hinanden. Rækken, der var rettet lige efter Midten af begge Høje stod fuldstændig bevaret i den nuværende Ejers Faders Tid, men da Banen til Struer skulde bygges faldt de næsten alle for Stenhuggerens Haand. Endnu staa kun 2 Stene i deres oprindelige Stilling, nær den vestlige Høj, 2' 6" over Jorden, (dens fulde Størrelse skal have været 2-2 1/2 al for de fleste Stene). Tværsnittet er aflangt [skitse]. Enkelte andre af Rækken ses omfaldne, tildels overgroede; de flestes Plads er kjendelig endnu af Fordybningerne. Højene ligge paa Hedejord.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 20 m.; Toppen dybt udhulet fra Øst. Græs i Ager.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig, velbeliggende græskklædt høj i ager,

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)