Aarup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100707-68

Fredningsnr.
11102

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 1110-2, 3. Tingl.: 10/5 1879, tillige med nærmeste omgivende jordstyk- ker fredlyste af Aarup præstembede. Høj, 5 x 20 m. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 65-72] Mod N. ligger en samlet Højgruppe oprindelig ialt 8 Høje (Højgruppen tæller egentlig 12 Jvnf. Matr. Nr. 3), af hvilke den sydvestligste nu er helt nedpløjet; de andre Høje der ved Udstykningen ere forbeholdte Præsteembedet ere følgende: ... 4) en c. 3 Al. h. Høj, beskadiget mod V., hvor nogle større Stene rage frem ind imod Midten af Højen. …

1879 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 5 x 20 m.; Græs i Ager.

1950 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 100/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskadiget af tysk militær, restaureret 1949-50.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)