Aarup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100707-69

Fredningsnr.
11103

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Fælles kort for 1110-2, 3. Tingl.: 10/5 1879, tillige med nærmeste omgivende jordstyk- ker fredlyste af Aarup præsteembede. Høj, 5 x 20 m. Toppen har to udhulinger. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 65-72] Mod N. ligger en samlet Højgruppe oprindelig ialt 8 Høje (Højgruppen tæller egentlig 12 Jvnf. Matr. Nr. 3), af hvilke den sydvestligste nu er helt nedpløjet; de andre Høje der ved Udstykningen ere forbeholdte Præsteembedet ere følgende: ... 5) en meget anselig, velbevaret Høj 7-8 Al. h. Spor af gamle Rævegrave mod NV. og S؅

1879 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 5 x 20 m.; Toppen har to Udhulinger. Græs i Ager.

1950 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskadiget af tysk militær, restaur. 1949-50.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum


Billeder

406