Aarup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100707-73

Anlæg og datering

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Afmelding af C-høj på matr.nr. 1bæ Årup By, Torslev ***************************************** Forrodet højrest, 2 m høj. Bør udgraves.
Undersøgelsehistorie

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 73-76] 4 Høje, hørende til Gruppen paa Matr. Nr. 1 [sb. 65-72], alle overpløjede. I den nordligste [sb. 73] er i en 3/4 Al. h. af flade Stene bygget "Kasse" fundet en Pincet og en Sav ved brændte Ben. I den sydligste [sb. 76] er mellem runde Smaastene fundet to flade Knive og en sværdformet med lidt Guldbevikling [skitse]. En Gryde med 2 Ører og et andet mindre Lerkar er fundet i Højen nærmest sidstnævnte [sb. 75]. Bronzegjenstandene erhvervedes for Museet (jvnf. B 1896-1900).

1939 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Iflg Protokollen er alt fundet i den nordl. høj [sb. 73], og saven er en kniv.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forrodet Højrest, 2 m. høj. Bør udgraves.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Overpløjet høj i ager.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Overpløjet høj i ager.