Ejstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100708-9

Fredningsnr.
100977

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, stærkt ødelagt; 3 x 18 m. Toppen og sydvestsiden afgra- vet; nyplantet.
Undersøgelsehistorie  (5)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 7-10] Paa en høj Bakkeryg (der fortsætter sig over Matr. Nr. 3-4) ligger 3-4 Gravhøje. Østligst [sb. 7] en større beskadiget Høj med en lille ved siden [sb. 8]. Vestligst en Høj, hvori der er gravet [sb. 9], og N. for den en aflang Højning i NØ-SV [sb. 10], tvivlsom om en opkastet Høj. Bevoksning: 1986: Græs og Nålekrat/-træer

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, stærkt ødelagt; 3 x 18 m.; Toppen og Sydvestsiden afgravet. Nyplantet.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Bør frilægges helt og ryddes for stød efter vindfældede træer. SR. Bevoksning: 1986: Græs og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)