Tranum

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100708-4

Fredningsnr.
10101

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Klitterne. Høj, 1,5 x 8 m; i midten gravet et 3 x 3 m stort , 1 m dybt hul, hvori ses 3 bæresten og dæksten til et kammer. Graner.
Undersøgelsehistorie

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 3-4] Paa lav Lynghede N. for Klitrækken nærmest Tranum ligger 2 (-3) Høje, den østligste [sb. 3] størst 35' i Diam., omsat med større Randstene. Paa Indersiden af en Randsten mod S.Ø. ses 3 skaalformede Fordybninger.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1½ x 8 m.; i Midten gravet et 3 x 3 m. stort, 1 m. dybt Hul, hvori ses 3 Bæresten og Dæksten til et Kammer. Graner.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Åbentstående dyssekammer dækket af lyng i granplantage.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Runddysse med høj i plantage. Mosklædt.