Ejstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100708-7

Fredningsnr.
100978

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 15 m; lille afgravning i øst, ellers velbevaret. Lyng i plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 7-10] Paa en høj Bakkeryg (der fortsætter sig over Matr. Nr. 3-4) ligger 3-4 Gravhøje. Østligst [sb. 7] en større beskadiget Høj med en lille ved siden [sb. 8]. Vestligst en Høj, hvori der er gravet [sb. 9], og N. for den en aflang Højning i NØ-SV [sb. 10], tvivlsom om en opkastet Høj. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Nålekrat/-træer

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2½ x 15 m., lille Afgravning i Øst, ellers velbevaret. Lyng i Plantage.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj som beskr. Vindfældede træer på højsider fjernes. Holdes helt ryddet. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)