Ejstrup
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100708-17

Fredningsnr.
100982

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Baunehøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
En af højene i højgruppen Baunehøje angivet på de høje målebordsblade.

Fredningstekst
Tingl.: 2/9 1899, gdr. jens Chr. Pedersen Dipl. Afmærkn.: MS 1907, forf. Skjoldborg 1939: Høj, 3,5 x 20 m; fordybning i top. Lyngklædt i plantage. 1961: Anselig høj, 3,5-3,7 x 20-21 m. I toppen rundet sænk- ning, indtil 1 m dyb, iøvrigt uden beskadigelser. Mær- kesten. Bevokset med enebær, blåbær etc., i plantage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 16-17] 2 andre temmelig anselige Høje. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Nålekrat/-træer

1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3½ x 20 m.; Fordybning i Top. Lyng i Plantage.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj som beskr. Mål: 3,5 x 21,0 m. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)