Ejstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100708-18

Fredningsnr.
100976

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
1939: Høj, 2 x 10 m. Lidt af østsiden afgravet. Lyngklædt i plantage. 1961: Høj, ca. 1,6-1,7 x 13-14 m. Lidt ujævn overflade, iøv- rigt uden beskadigelser. Bevokset med skovbund, i plantage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I den flade Hedestrækning mod V. (maaske paa Nr 4) ligger en lille lav Høj.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 10 m.; lidt af Østsiden afgravet. Lyng i Plantage.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 1,7 x 14 m. Som beskr. Bevoksning tyndes mod spor. Højen friholdes for opvækst.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)