Bjerget
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-27

Fredningsnr.
523432

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Flad bred høj, 1,25 x 25 m. Afgravet mod S med eftergroet skrænt. Flad top. Græsklædt med træer og krat i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En ca 20 Alen bred men meget flad Stenrøse. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Flad, bred Høj, 1,25 x 25 m. Afgravet mod S med eftergroet Skrænt. Flad Top. Græsklædt med Træer og Krat i Ager.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj i ager. 1,5 x 25 m. Der pløjes i en firkant omkring højen. Ø-delen af højfoden er afgravet NØ/SV. 2-3 m fjernet. Større frizone S for højen. Flad høj, toppen synes fjernet i gammel tid. Enkelte større sten rager op ad højfladen. På højens S og SØ side henligger en del gammelt affald og murbrokker. Adskillige marksten omkring højen. Især S, SV og Ø for højen. Heriblandt adskillige meget store sten. Også ved NV for større dynge gamle marksten. 2 meget gamle egetræer på toppen. Selve toppen ellers græsklædt. Langs siderne, undtagen i NNØ, tæt bevoksning af hyben, tjørn, mirabelle og hyld. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)