Janum
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100710-17

Fredningsnr.
100998

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 18/8 1894, gdr. Kristen Kristensen Helverskov. Langhøj, 20 x 8 m, 1,75 m høj. Nye dybe huller i top og østside. Lyngklædt i plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 17-30] Stor Høj, bortskaaren mod N. - Sydvestligst en Gruppe paa 6 mindre Høje, den n.v. pløjet. N.V. herfor 5 smaa Høje, (smhld Nr 7). - Mod N. herfor 2 større Høje, en i vestre Skjel, tildels pløjet, den anden velbevaret. Højenes Beliggenhed er ikke afsat nøjagtig paa Kortet.

1894 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 20 x 8 m., 1 3/4 m høj. Nye dybe Huller i Top og Østside. Lyng i Plantage. FM 1894 MS.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Lille langhøji tæt løvskov.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt langhøj i plantage.

Litteraturhenvisninger  (0)