Janum
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100710-19

Fredningsnr.
1009100

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 18/8 1894, gdr. Jacob Larsen og gdr. Christian An- dersen Dipl. Afmærkn.: MS 1894, ved lærer Skjoldborg. Høj, 3 x 14 m; mod NNØ en del af foden bortpløjet. Lyngklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 17-30] Stor Høj, bortskaaren mod N. - Sydvestligst en Gruppe paa 6 mindre Høje, den n.v. pløjet. N.V. herfor 5 smaa Høje, (smhld Nr 7). - Mod N. herfor 2 større Høje, en i vestre Skjel, tildels pløjet, den anden velbevaret. Højenes Beliggenhed er ikke afsat nøjagtig paa Kortet.

1894 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 14 m. Mod NNØ en del af foden bortpløjet. Lyngklædt i ager.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 14 m, mod NNØ. en Del af Foden bortpløjet. Lyng i Ager.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj beliggende i lille højgruppe i græsparcel.

Litteraturhenvisninger  (0)