Vanghøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100710-24

Fredningsnr.
100988

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

"Vanghøj", 2,5 x 20 m; overfladen bortgravet på vestl. tred- jedel og noget mod N. Lyng i hede og mark. Matr.nr. 6a: Høj i skel til Janum 1l.
Undersøgelsehistorie

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 17-30] Stor Høj, bortskaaren mod N. - Sydvestligst en Gruppe paa 6 mindre Høje, den n.v. pløjet. N.V. herfor 5 smaa Høje, (smhld Nr 7). - Mod N. herfor 2 større Høje, en i vestre Skjel, tildels pløjet, den anden velbevaret. Højenes Beliggenhed er ikke afsat nøjagtig paa Kortet.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Vanghøj" 2½ x 20 m.; Overfladen bortgravet paa vestl. Trediedel og noget mod N. Lyng i Hede og Mark.

1964 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græs- og kratklædt høj i friareal næs Janum Kjøt.