Janum
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100710-37

Fredningsnr.
100993

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr.: 7a (tidl. matr.nr. 7). Høj, 2 x 15 m. Vestl. fjerdedel bortgravet, med stejlbrink; Lyngklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 36-47] En Samling af 12 Gravhøje, de fleste meget smaa 12-16' i Diam. 1 Al h. En af Højene er en Langhøj 37' l i SNV-ØSØ.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 15 m.; vestl. Fjerdedel bortgravet, med Stejlbrink; Lyng i Ager.

1964 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1966 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 430/66
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i græsningsområde. Højen ligger tæt ved flere andre høje.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græs- og lyngklædt høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)