Troldhøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100710-64

Fredningsnr.
10108

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 14/9 1895, gdr. M.B. Kronborg Dipl. Afmærkn.: MS 1896, ved lærer Skjoldborg "Troldhøj", 2 x 15 m. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Midt paa Ejendommen en større, nedpløjet Høj.

1895 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Troldhøj", 2 x 15 m. Græs i Ager. FM 1895 MS.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Velbeliggende græs- og kratklædt høj ved hestefold.