Gravbjerghøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110101-10

Fredningsnr.
150368

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Gravbjerghøj", 35 m i N-S, 22 m i Ø-V, 5,3 m høj; Siden rundtom afgravet, toppen affladet. På toppen flagstang med cementeret sokkel, trappe og stenbed mod NV. Græsbund, beplantet med fyr og gran i have.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravbjerghøie [E. nr. 92 og 93, svarer til sb. 11 og 10]; overpløiede. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig, omdannet Høj. Tværm. (opr.) i N-S: 40 m. Tværm. i Ø.- V.: 22 m. Højde: 5.3 m. Siden rundtom bortgravet. Toppen affladet. Græs- og lynggroet i Ager og Husplads. Fylden: stenet Sand. - E. 1877: Den ene af 'Gravbjerghøje', overpløjet. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Gravbjerghøj", 35 m i N-S, 22 m i Ø-V, 5,3 m høj. Siden rundtom afgravet, Toppen affladet. Paa Toppen Flagstang med cementeret Sokkel, Trappe og Stenbed mod NV. Græsbund, beplantet med Fyr og Gran i Have.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr. Trappe og stenbed på højens NØ-side - ikke som tidl. beskr. mod NV. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger bevokset med træer i have. Omtalte betonholder til flagstang er der stadig, men ingen flagstang.

Litteraturhenvisninger  (0)