Grønhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110101-16

Fredningsnr.
1403101

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/7 1903, gdr. Niels Jensen Diplom Afmærk.: MS 1911, Løjtn. L. Lassen. Høj, "Grønhøj", 17,4 x 4,1 m. I toppen flad sænkning. Siden uregelmæssigt afgravet. I SØ større skred. Foden noget tæt pløjet i firkant. Alle beskadigelser er gamle og tilgroede. Græsgroet i ager. MS i nord
Undersøgelsehistorie  (5)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tværmaal 60 Fod. Høide ca 16 Fod. Grønhøi. Lille Huulning i Toppen, ellers velbevaret.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj, 17.4 i Tværm., 4.1 m. h. I Top flad Sænkning; Siden afgravet og uregelmæssig; mod SØ. et større Skred. Foden noget for tæt tilpløjet i Firkant. Alle Beskadigelser gamle og tilgroede. Græsgroet i Ager. - MS mod N. - Fredlyst af Grdr. Niels Jensen. Thingl. 9/7 1903. - E. 1877: 'Grønhøj', velbevaret, c. 5 x 18 m. I Top lille Hul.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Grønhøj", 17,4 x 4,1 m. I Top flad Sænkning. Siden uregelmæssigt afgravet. I SØ større Skred. Foden noget tæt pløjet i Firkant. Alle Beskadigelser gamle og tilgroede. Græsgroet i Ager. MS mod N.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)