Hvedbakhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110101-19

Fredningsnr.
150369

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Højrest, "Hvedbækhøj", 11 m i Ø-V, 7 m i N-S, 3 m høj. Gl. flad sænkning i top, mod vest dyb, 4 m vid sænkning, foden afgravet i alle sider. Stærkt beskadiget af kreaturer; anmodet om at omhegne højen under græsning. Græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hvedbakhøi. Bevoksning: 1980: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest. Siden mod N. og V. afgravet; mod V. en dyb Sænkning, 3 m. vid, ret frisk. Sydsiden bortgravet indtil Højens Midte. I Top en gammel, flad Sænkning. Tværm. i Ø-V. (opr.): 15.9 m., i N-S: 10 m. Højde: 3.6 m. Græsgroet i Ager. E. 1877: 'Hvedbakhøj'. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, "Hvedbækhøj", 11 m i Ø-V, 7 m i N-S, 3 m høj. Gl., flad Sænkning i Top, mod V dyb, 4 m vid Sænkning. Foden afgravet i alle Sider. Stærkt beskadiget af Kreaturer. Græsgroet i Ager.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. "Hvedbækhøj". Mål: 3,0 x 13,0 (Ø/V) x 11,0 (N/S) m. Stærkt beskadiget p.g.a. kreaturnedtrædning. Kun mindre del af top mod S intakt. Øverst på nordre højside endnu delvist ubevokset område. Midt på Ø-side delvis ubevokset, op til 60 cm. høj brink. Flad, nu bevokset aftrædning af V-side. Tidl. beskrivelses omtalte dybe, 4 m. vide sænkning mod V kunne ikke iagttages. Bemærk iøvrigt difference mellem tidl. og nuv. mål. Skaderne flere år gamle. Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen fremstår dog ikke så medtaget som det beskrives i ældre tekster. Fint kuplet, græsklædt høh, med et hyldetræ ved nordlige højfod. I ager.

Litteraturhenvisninger  (0)