Skurrehøi

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110101-29

Fredningsnr.
15033

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, "Skurrehøj"; 15,5 x 2,6 m. Top bortgravet, sænkning fra top ned ad siden mod nord, siden mod Ø afgravet, foden af- pløjet. Græs- og lynggroet i ager.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skurrehøi, ødelagt ved Gravning. Bevoksning: 1980: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Høj, nu 15.5 m., opr. c. 23 m. i Tværm., 2.6 m h. Top bortgravet; Siden mod Ø. afgravet; Foden mod N, V. og S. afpløjet. Hele Overfladen forstyrret og omgravet i ny Tid. Fylden stenet Muld. Græs- og lynggroet i Ager. - E. 1877: 'Skurrrehøj', ødelagt ved Gravning. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Skurrehøj", 15,5 x 2,6 m. Top bortgravet, Sænkning fra Top nedad Siden mod N, Siden mod Ø afgravet, Foden afpløjet. Græsog lynggroet i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. "Skurrehøj". Top bortgravet, sænkning fra top ned ad siden mod N og S. Overalt på siderne tilgroede spor efter kreaturaftrædning, Ø-siden specielt medtaget. Mod SV ses ved højfod 2 blottede brinker, op til 0,4 m. høje, efter gl. kreaturaftrædning. Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager.